Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

ວິດີໂອ

Enlit ເອີຣົບ 2022 ໃນເຢຍລະມັນ

ພະນັກງານທຸລະກິດຂອງ Guangdong Henvcon ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງພະລັງງານໃນເຢຍລະມັນ.ດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນເຈົ້າ, ແລະຫວັງວ່າຈະໄດ້ພົບເຈົ້າອີກຄັ້ງ.